pivski turizam

PIVSKI TURIZAM Kupanje u pivu sve popularnije

Pivski turizam je veoma razvijen u Republici Češkoj, a kupanje u pivu je sve popularnije.