HEINEKEN SRBIJA Zajedno stvaramo bolji svet

Naš program održivog poslovanja obuhvata set ambicioznih planova i obaveza sa ciljem da ostvarimo pozitivan uticaj na životnu sredinu, u domenu društvene održivosti, ali i promocije odgovorne konzumacije alkohola

Od prvog zrna ječma do pune poslužene čaše našeg piva, preko 150 godina, strastveno smo posvećeni ostvarivanju pozitivnog uticaja na svet oko nas.

Znamo da možemo da napredujemo samo ako i naši ljudi, planeta i zajednice oko nas napreduju. Uvek činimo korak više u svojoj ambiciji da unapredimo svoje delovanje u domenu očuvanja životne sredine, društvene održivosti i odgovorne konzumacije, na putu ka poslovanju bez štetnih uticaja na životnu sredinu i u pravednijem i zdravijem svetu.

Naš program održivog poslovanja nosi naziv „Stvarajmo bolji svet“ i čini sastavni deo naše poslovne strategije „EverGreen“. Započeli smo ga sada već daleke 2009. godine i obuhvata set ambicioznih planova i obaveza sa ciljem da ostvarimo pozitivan uticaj na životnu sredinu, u domenu društvene održivosti, ali i promocije odgovorne konzumacije alkohola.

Na putu bez štetnih uticaja na životnu sredinu – ENVIRONMENT

Nulta emisija ugljen-dioksida

Usredsređeni smo na konkretne akcije za smanjenje svog ugljeničnog otiska u bliskoj saradnji sa kupcima, potrošačima i dobavljačima. Obavezali smo se da u potpusnosti neutrališemo emisiju ugljen-dioksida u proizvodnji do 2030. godine, a u celokupnom lancu vrednosti do 2040. godine, kroz maksimalno iskorišćenje izvora obnovljive energije i veću energetsku efikasnost.

Bez otpada (Zero Waste)

U domenu cirkularne ekonomije, uz velika infrastrukturna ulaganja, eliminisali smo odlaganje otpada na deponije u obe naše pivare - u Zaječaru i u Novom Sadu. Naglašavamo upotrebu povratne ambalaže i nastavljamo razvoj inovativne ambalaže smanjujući količinu upotrebe plastike iz godine u godinu.

Pozitivan uticaj na vodene resurse

Voda je od suštinskog značaja za život i, sa više od 95 odsto udela, osnovna je sirovina u procesu proizvodnje piva, te je briga o ovom resursu ujedno i briga o kvalitetu napitka koji proizvodimo i nudimo našim potrošačima.

Zalaganja i ciljevi u oblasti zaštite vodenih resursa dodatno su definisana posebnom globalnom strategijom „Towards healthy watersheds“, koju sprovodimo i u Srbiji. Ovaj program izgrađen je na tri principa očuvanja vode: efikasna upotreba vode (konstantno unapredjenje procesa i smanjenje upotrebe), princip cirkularne ekonomije u korišćenju vode (prečišćavanje i ponovna upotreba vode), i odgovorno upravljanje vodom (održavanje vodnih slivova i ulaganje u infrastrukturne projekte kako bi apsorbovali više atmosferske vode).

Tokom poslednje decenije smanjili smo potrošnju vode u okviru svojih proizvodnih procesa za 75 odsto i nastojimo da ovaj trend održimo. Sa druge strane, voda koju koristimo za celokupni proces proizvodnje piva na kraju se oslobađa u prirodu, ali na jedan strogo kontrolisan način. Naše pivare u Novom Sadu i Zaječaru poseduju posebna postrojenja za industrijsko prečišćavanje vode čija je funkcija da prečisti vodu i učini je bezbednom po okolinu, a pre krajnjeg puštanja u prirodu. 

Pivara Zaječar

Pivara Novi Sad

Uoči dana obeležavanja pivara u Novom Sadu i Zaječaru prethodnih godina, zaposleni kompanije posadili su više od 500 sadnica drveća u okviru akcije ,,Posadi svoj hlad’’, a prve godine, za svaku od 500 sadnica, donirali smo po jednu dodatnu sadnicu za građane Srbije. Zahvaljujući time što smo zasadili 1000 stabala, omogućili smo uštedu više od 24 tona ugljen-dioksida na godišnjem nivou, odnosno 720 tona ugljen-dioksida za period od 30 godina. Uz pozitivan uticaj koje drveće ima u prečišćavanju vazduha i smanjenju emisije CO2, ono procesom transpiracije prirodi vraća i značajnu količinu vode.

Naše volonterske aktivnosti i ove godine nastavili smo u istom duhu i očistili smo priobalne oblasti Dunava i Crnog Timoka, reka koje su simbol grada Zaječara i Novog Sada.

Kao potpisnik Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, shvatamo svoju ulogu i odgovornost u promociji odgovornog korišćenja vode ali i podstičemo sve svoje partnere i dobavljače da čine isto. U okviru svih svojih investicija u vezi sa vodom, prvenstveno razmatramo i sagledavamo benefite za širu zajednicu, a ne samo za svoje pivare.

Nacionalna kampanja „REZERVOAR“ - Očuvanje i oporavak prirodnih vodnih resursa Srbije i poboljšanje pristupa čistoj pijaćoj vodi za građane

Ove godine u septembru, predstavili smo novu nacionalnu kampanju „Rezervoar“, koja će, uz podizanje svesti o ovoj temi, doprineti očuvanju i oporavku prirodnih vodnih resursa Srbije i njihovom kvalitetnijem korišćenju ali i poboljšanje pristupa čistoj pijaćoj vodi za građane.

U saradnji sa našim dugoročnim partnerom, organizacijom NALED, kampanju „Rezervoar“ ćemo kontinuirano sprovoditi obnovom javnih česama i arteških bunara sa fokusom na Novi Sad i Zaječar, prečišćavanjem otpadnih voda (WWTPs), edukacijom i studentskim posetama pivarama kompanije, kao i sprovođenjem brojnih volonterskih akcija za zaposlene.

Zaječar je jedinstven grad po bogatstvu zdravom pijaćom vodom i u njemu se nalazi najstarija i prva česma sa koje je potekla voda iz arteškog bunara. U saradnji sa gradom Zaječarom i Udruženjem „ZA česme“, sa ponosom smo investirali u revitalizaciju tradicije i obnovili 4 arteške česme, od kojih su pojedine stare i više od 100 godina. Kao jednu od prvih pojedinačnih inicijativa u okviru kampanje „Rezervoar“, nastavljamo ovu uspešnu saradnju i obnovićemo još tri česme do kraja godine, ulažući u dalji rast i razvoj zajednica u kojima poslujemo.

Na putu ka inkluzivnoj, fer i pravičnoj kompaniji i svetu – SOCIAL

Prihvatanje inkluzije i različitosti

Kao deo naše EverGreen strategije, prihvatanje jednakosti je vrlo bitno na našem putu da budemo fer i inkluzivna kompanija.

Na svom putu ka rodnoj ravnopravnosti, po prvi put, HEINEKEN se javno obavezao na globalno povećanje procenta i osnaživanje žena na 30% liderskih pozicija u višem menadžmentu do 2025. godine, a na 40% do 2030. godine. U Srbiji smo na nivou liderskog tima već dostigli 40% žena na rukovodećim pozicijama dok je na nivou senior menadžmenta taj procenat idealnih 50%!

Sa ciljem da se svih preko 80.000 zaposlenih širom sveta oseti prihvaćeno, HEINEKEN je inicirao tim od preko 100 ambasadora za prihvatanje inkluzije i različitosti a koji pomažu u izradi akcionih planova za rešavanje lokalno relevantnih izazova, kako bi se obezbedio kontinuirani napredak u temama poput kulture, rase, pola i šire.

Fer i bezbedno radno mesto

Obavezali smo se na jednaka primanja za jednak rad za kolege oba pola i snažno smo posvećeni temama bezbednosti, ljudskih prava i poslovnog ponašanja. Pored zaposlenih koji su direktno zaposleni u HEINEKEN-u, obezbeđujemo fer i jednaka primanja ali i standarde rada i za indirektno zaposlene, kao i za promotere naših brendova.

Uticaj na zajednice

Uspostavljamo inicijative za unapređenje društvenog uticaja podržavajući Ciljeve Održivog Razvoja Ujedinjenih Nacija (UN SDGS) koji su uskladjeni i sa misijom naše kompanije. Aktivno smo uključeni u pružanje doprinosa stvaranju optimalne poslovne klime i okruženja, kroz zajednički dijalog, gde nam je od posebnog značaja preduzimanje inicijativa na temu upravljanja ambalažnim otpadom.

Više od 85% sirovina koje koristimo za proizvodnju piva u našim pivarama u Zaječaru i Novom Sadu, nabavljamo u Srbiji a svih 100% dobavljača sa kojima sarađujemo potpisalo je Heineken Kodeks poslovnog ponašanja, čime potvrđuju da posluju u skladu sa najvišim standardima, poštujući ljudska prava i okolinu.

Na putu ka odgovornoj konzumaciji i bez štetne upotrebe alkohola - RESPONSIBILITY

Uvek pružamo izbor

Ulažemo u inovacije u svom portfoliju bezalkoholnih proizvoda i kroz naš brend Heineken 0.0 omogućavamo svim našim potrošačima da uvek imaju mogućnost da konzumiraju naše brendove u zavisnosti od svoje želje i trenutne prilike.

Sprečavanje štetne upotrebe alkohola

Za HEINEKEN, „Stvarajmo bolji svet” znači i osnaživanje potrošača pružanjem izbora, transparentne komunikacije i uz nultu toleranciju za štetnu upotrebu alkohola.

Odgovorna konzumacija je fundamentalno važna za čitavu našu industriju i podržavamo i promovišemo je u svakoj svojoj aktivnosti.

Kao proizvođač piva koji je prisutan u najvećem broju zemalja, naša je odgovornost i ambicija da zajedno stvaramo bolji svet, uz partnerski rad, pozitivan doprinos i ograničenje negativnih uticaja. Istovremeno, verujemo da smo na pravom putu kao podrška i partner lokalne zajednice u kojoj poslujemo, stavljajući održivost i odgovornost u središte našeg poslovanja dok pišemo sledeće poglavlje o rastu.

Odgovornost na prvom mestu - KAD IDE TURA, NE IDE GAS

Sa ciljem podizanja svesti o važnosti odgovorne konzumacije, udružili smo snage sa Auto-moto savezom Srbije u kampanji pod nazivom „KAD IDE TURA, NE IDE GAS”. Ovo je prvo partnerstvo u Srbiji između lidera pivske industrije i nacionalnog saveza vozača i predstavlja inovativan iskorak na temu odgovornosti.

Kroz različite kanale komunikacije i ekskluzivne video sadržaje, ali i inovativne aktivacije u auto-školama širom Srbije kao i poslovnicama AMSS i „AMS Osiguranje“ a.d.o., poruke naše kampanje do sada su stigle do više od dva miliona vozača u Srbiji. Trofejni srpski automobilista i najmlađi šampion Evrope na brdskim stazama, Nikola Miljković, pridružio se kampanji kako bi svojim primerom odgovornog ponašanja, ali i kredibilitetom iskusnog automobiliste, dodatno doprineo snazi i  vidljivosti naših poruka.

Budući da je u poslovanju, baš kao i u životu, neophodan pouzdan partner, jedinstvena saradnja kompanije HEINEKEN Srbija sa AMSS-om, kao i kampanja ”KAD IDE TURA, NE IDE GAS”, predstavljaju korak napred u edukaciji vozača o odgovornoj upotrebi alkohola i savesnom ponašanju u saobraćaju a kako bismo ostvarili ambiciju da dopremo do svakog od preko tri miliona vozača u Srbiji.