Marketing

Zahtev za Media kit

Beer Style svojim radom želi da doprinese popularizaciji kulture piva u Srbiji i razvoju novih koncepata konzumacije piva, koji su nažalost, još uvek nedovoljno zastupljeni u Srbiji. Osnovna zamisao i ideja iza Projekta Beer Style je da Srbija konačno dobije medijsku platformu koja će potpuno biti posvećena pivu, svim vrstama piva dostupnim u Srbiji i unapređenju kulture ispijanja popularnog pića.

U okviru Projekta Beer Style nalazi se štampano izdanje, online izdanje, web platforma, aplikacija za smart phone, stranice na svim socijalnim mrežama aktuelnim u Srbiji i Regiji, te web alati koji povezuju ceo Projekat u jednu smislenu celinu. Mogućnost oglašavanja u Projektu Beer Style podeljene su na dve grupe i to oglašavanja u printu i oglašavanja u online.

U printu pružamo širok spektar oglašavanja – oglasne strane, pr tekstove, sponzorisanje rubrika, prikriveni pr za klijente, zatim klasične insertere sa katalozima proizvoda, insertere sa uv lakom, blok knjižice inserteri i slično.

U online formatu nudimo standardne oglase, pr tekstove, prikrivene pr tekstove, sponzorisanje rubrika, ali i banere, pozicioniranje tekstova na prvoj strani web platforme, iskakajuće banere, kampanje preko socijalnih mreža, postavljanje kataloga proizvoda na web platformu, postavljanje adresara, linkovanje ka ciljnoj grupi i slično. Pored toga, u online modelima oglašavanja možemo da ponudimo sponzorisana pozicioniranja, te linkovanje na Google, Google maps, zatim newsletter kampanje ka ciljanim mailing adresama i slično.

Veoma važno pitanje je koji je interes klijenata da se oglašavaju u Projektu Beer Style. Interes je jer na tržištu ne postoji print izdanje koje bi propagiralo pivo i ovo je jedini i direktni način da se stigne do konzumenata. Interesantni tekstovi i primamljive fotografije privući će pažnju konzumenata i on će odlučiti da proba upravo ono što mu se predlaže, odnosno pivo, umesto nekog drugog pića. Edukativni tekstovi će pomoći konobarima i menadžerima u HORECA sektoru da više i slobodnije nude pivo i na taj način će se povećati konzumiranje piva. Takođe, interes je u onome što čini Projekat Beer Style, odnosno u smisleno odabranim alatima koji sačinjavaju projekat, a čiji je zadatak da prodru do ciljne grupe, odnosno šireg spektra starih, ali i novih konzumenata. Specifičan način distribucije print izdanja razlog je zašto je publika daleko brojnija od ukupnog tiraža. Besplatna distribucija u ugostiteljskim objektima omogućava da print izdanje bude dostupno svim gostima koji ih posećuju. Na taj način print izdanje prođe kroz ruke ogromnog broja potencijalnih korisnika vaših usluga ili konzumenata vaših proizvoda i često je inspiracija za razgovore među onima koji ga čitaju, pa je to ujedno prilika da se popriča o proizvodu ili usluzi čijie se prezentacije nalaze na njegovim stranicama.

Uz štampano izdanje magazina, istovremeno postaje aktivan i web portal, sa pratećom aplikacijom za mobilne uređaje, koji će naše preporuke i vodiče za robe i usluge potrošačima učiniti dostupne u svakom trenutku, pa i onda kada se nalaze u kupovini. Takođe klijenti interes mogu da pronađu zbog smislenog načina pozicioniranja online izdanja, te web platforme i povezivanju sa socijalnim mrežama, Google pretraživačem, ciljanim mailing adresama, te alatima za pozicioniranje i linkovanje, a čime se dolazi do velikog broja pre svega mladih korisnika usluga ili konzumenata proizvoda, a koje uz pravilan i ciljan pristup lako mogu da se ujedine u potrošače ili konzumenta klijenta. Važno je da svaki klijent shvati da je njegov interes u onom što čini sinergijski efekat jedne kampanje na Internetu, a koji je integracija svih vidova online oglašavanja u jednu sveobuhvatnu strategiju nastupa, koja će dopreti do ciljne grupe, bez obzira na to gde provode vreme na Internetu.

Vesti