Pivo služi Evropi

Na nedavno održanom skupu „Pivo služi Evropi“, koji osmu godinu za redom organizuje Udruženje pivara Evrope (The Brewers of Europe),Pjer-Olivijer Bergeron, generalni sekretar Udruženja Pivara Evrope, istakao je da je pivo sastavni deo kulture u kome društva širom Evrope uživaju već nekoliko hiljada godina, i da je sektor piva danas osnova evropske ekonomije, kombinujući lokalne tradicije sa inovacijama. Diverzifikacija sektora koristi mnogim oblastima ekonomije: u konkurentnosti, trgovini, stvaranju radnih mesta i inovacijama.

Porast potrošnje piva u poslednje četiri godine, iako je i dalje daleko od nivoa pre globalne ekonomske krize 2008. godine, se poklopio sa padom ukupne konzumacije alkohola, prekomerne konzumacije alkohola i konzumacije alkohola kod adolescenata. To pokazuje da opredeljenje potrošača za pivo koje je tipično nisko alkoholno piće, u kombinaciji sa povećanom dostupnošću manje alkoholnih i bezalkoholnih piva, jeste kompatibilno sa, a možda i doprinosi poboljšanju obrazaca konzumacije građana Evrope koji su  zdravstveno osvešćeni.

Pivari, kao lideri odgovornog poslovanja, posvećeni su transparentnosti, kako bi potrošači mogli da prave pravilan izbor svog piva. Do kraja ove godine dve trećine evropskog piva će imati istaknute sastojke na etiketama.

1: Evropski dinamičan sektor piva
Proizvodnja piva u EU je na osmogodišnjem nivou od skoro 39,7 milijardi litara. Nemačka, Velika Britanija i Poljska su tri najveća proizvođača u 2017. Dve trećine piva proizvedenog u EU dolazi iz sedam zemalja članica, dok je najveći porast proizvodnje od 8% zabeležio Portugal. Broj aktivnih pivara porastao je za skoro 1.000 u 2017 na ukupno 9.500 pivara u EU.

2: Pivo dobro služi Evropi, hajde da to tretiramo pošteno
Evropske pivare pozivaju na održivi poreski režim koji prepoznaje pozitivan uticaj piva u čitavom lancu vrednosti, od "žita do stakla". U čitavom lancu vrednosti, 9.500 pivara generišu oko 2.3 miliona radnih mesta u Evropi. Vlade širom EU prikupile su skoro 42 milijarde evra poreskih prihoda od piva, uključujući 10,9 milijardi evra od akciza na pivo.

3: Evropsko pivo služi svetu
Mnoge države članice povećale su svoj izvoz, i u inostranstvo se otpremilo 8,7 milijardi litara piva iz EU u vrednosti od 3,4 milijarde evra u 2017. Glavne destinacije zemalja izvan EU su SAD, Kina i Kanada, ali su u poslednjih dvadeset godina evropske pivare proširile trgovinu pivom sa 123 zemlje širom sveta.
_______________
Literatura: Izdanje Statistika piva 2018 je kompilacija podataka dobijenih od nacionalnih udruženja pivara kroz istraživanje koje realizuju Udruženje pivara Evrope i Eurostat

Zainteresovani ovim izlaganjem zatražili smo mišljenje u Udruženju pivara Srbije, o situaciji sa pivom u Srbiji.U Srbiji, tržište piva prati evropske tendencije. U poslednje tri godine došlo je do blagog oporavka tržišta za 6,2% kumulativno.Pivski sektor u Srbiji predvode tri velike kompanije i to Carlsberg Srbija, Heineken Srbija i Molson Coors.  Osim ovih, postoje još tri manje pivare – BIP (M6), Valjevska i Niška pivara ali i oko 70 mikro-pivara koje posluju na srpskom tržištu, od kojih je 25 registrovanih u Udruženju malih pivara – kaže za Beer Style magazin Rebeka Božović, izvršna menadžerka Udruženja pivara Srbije i ističe da je doprinos tri velike pivare, a koje su članice Udruženja pivara Srbije, Carlsberg Srbija, Heineken Srbija i Moslon Coors, u tome što ukupno direktno i indirektno zapošljavaju više od 16.400 ljudi i doprinose budžetu Srbije sa više od 226 milionaevra kroz izdvajanja za akcize, poreze, socijalna davanja i doprinose. I do 90% sirovina neophodnih za proizvodnju čine lokalne nabavke za koje se godišnje izdvoji skoro 120 miliona evra.

12% potrošnje piva u EU čini pivo proizvedeno u Srbiji
Srbija je u 2017. godini izvezla 48 miliona litara piva u EU, što je povećanje od 2,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Porast proizvodnje piva u Srbiji od 6,2%
Od 2008. do 2014. proizvodnja piva u Srbiji bila je u padu. Podaci iz 2015-2017. govore da dolazi do blagog oporavka proizvodnje piva od 6,2% kumulativno u odnosu na 2014. godinu.

Doprinos članica UPS
Tri velike pivare, Carlsberg Srbija, HEINEKEN Srbija i Moslon Coors, ukupno direktno i indirektno zapošljavaju više od 16.400 ljudi i doprinose budžetu Srbije sa više od 226 miliona evra kroz izdvajanja za akcize, poreze, socijalna davanja i doprinose. I do 90% sirovina neophodnih za proizvodnju čine lokalne nabavke za koje se godišnje izdvoji skoro 120 miliona evra.

Naša sagovornica ističe da pivarski sektor značajno doprinosi ekonomiji i društvu Srbije, ali i ponavlja da ova grana privrede zapošljava više od 16.400 ljudi u celom lancu vrednosti, dok lokalne nabavke čine do 90 odsto ukupnih nabavki potrebnih da se proizvede pivo kod nas.

„Bez razumevanja i podrške države i zajedničkog rada na stvaranju predvidivih ekonomskih uslova poslovanja, pivarski sektor ne bi postigao ovakve rezultate u prethodnom periodu. Oporavku tržišta, ali i održivom rastu najviše doprinosi saradnja sa državom, a rezultati dijaloga koje imamo o svim važnim pitanjima sa državom vidljivi su u brojkama već posle četiri godine. Naše tržište je izuzetno cenovno osetljivo, zbog čega je od velikog značaja da imamo predvidive ekonomske uslove, odnosno planirana državna davanja. U saradnji sa državom uspeli smo da postignemo da u prethodne tri godine akcizno opterećenje ne prevazilazi potrošački indeks cena, što nije bio slučaj u periodu pre toga. Nadamo se da će se nastaviti konstruktivan dijalog kroz dogovore, pre svega u prelasku na novi način obračuna akcize prema stepenu ekstrakta, tzv. Platoa, kao i kroz razne podsticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, čime bi ukupno pivarstvo u Srbiji dobilo solidne uslove za rast“  dodala je gospođa Božović.

Pivarski sektor Srbije postaje takođe raznovrsniji, najviše zahvaljujući kraft pivarama koje se takoreći svakodnevno otvaraju. Prema rečima Rebeke Božović, proizvodnja kraft piva duplirala se za svega dve godine i u 2017. proizvedeno je 14,4 hiljada hektolitara piva i dodala: „To je dobra tendencija i u saradnji sa državom i Udruženjem malih pivara radimo na tome da se omoguće uslovi za dalji rast kraft pivarstva kod nas.“

Valja napomenuti, da zbog što bolje informisanosti potrošača,članice Udruženja pivara Srbije utvrdile su tekst „Kodeksa komercijalnih komunikacija“ kojim se obavezuju, bez izuzetka, na odgovorno i svesno ophođenje prema pivu, kao piću sa sadržajem alkohola. Članice Udruženja pivara Srbije posvećene su odgovornom poslovanju, na deklaracijama ističu informacije o sastavu piva iako zakonom nije predviđeno, kako bi potrošači imali mogućnost informisanog izbora. Takođe na etiketama su istaknuti i upozoravajući znaci za štetnostprekomerne upotrebe alkohola.

Udruženje pivara Srbije, kao i članice posvećene su promociji odgovorne i umerene konzumacije piva kroz kampanje i konkretne aktivnosti koje realizuju u cilju prevencije tokom cele godine, a najviše u mesecima velikih festivala.

Pivski sektor u Srbiji predvode tri velike kompanije i to Carlsberg Srbija, Heineken Srbija i Molson Coors. Osim ovih, postoje još tri manje pivare – BIP (M6), Valjevska i Niška pivara ali i oko 70 mikro-pivara

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
beerstyle marketing 1