HEINEKEN – Stvarajmo bolji svet

heineken srbija

HEINEKEN je danas objavio svoj program održivog poslovanja „Stvarajmo bolji svet” za 2030. godinu, koji obuhvata set ambicioznih planova i obaveza sa ciljem da se ostvari pozitivan uticaj kako na životnu sredinu, tako i u domenu društvene održivosti, ali i promocije odgovorne konzumacije alkohola

HEINEKEN je napravio korak dalje u svojoj ambiciji da unapredi delovanje u domenu  očuvanja životne sredine, društvene održivosti i odgovorne konzumacije, na svom putu ka poslovanju bez štetnih uticaja na životnu sredinu i u pravednijem i zdravijem svetu.

– Postizanje nulte emisije ugljen-dioksida u proizvodnji do 2030. godine, a u celokupnom lancu vrednosti do 2040. godine

– Proizvodnja bez odlaganja otpada na deponijama (Zero Waste to Landfil) do 2025. godine

– Pozitivan uticaj na vodene resurse u svim područjima u kojima postoje izazovi sa dostupnošću pijaće vode do 2030. godine

– Osnaživanje žena na 30% liderskih pozicija pozicija u višem menadžmentu do 2025. godine, a na 40% do 2030. godine, na putu ka rodnoj ravnopravnosti

– Potpuno sprovođenje programa po kojem su svima garantovana jednaka i fer primanja do 2023. godine

– Sprovođenje inicijativa za pozitivan društveni uticaj svake godine na svim tržištima

– Dostupnost dva bezalkoholna brenda na većini tržišta do 2023. godine

– Unapređenje partnerstava na temu smanjenja štetnog uticaja alkohola na svim tržištima

– Obraćanje ka milijardi potrošača svake godine kroz poruku o odgovornoj konzumaciji; 10% medijskog budžeta brenda Heineken® biće posvećeno kampanjama o odgovornoj konzumaciji

HEINEKEN je danas objavio svoj program održivog poslovanja „Stvarajmo bolji svet” za 2030. godinu, koji obuhvata set ambicioznih planova i obaveza sa ciljem da se ostvari pozitivan uticaj kako na životnu sredinu, tako i u domenu društvene održivosti, ali i promocije odgovorne konzumacije alkohola. Kao važan deo uravnotežene poslovne strategije kompanije pod nazivom „EverGreen”, ambicije za 2030. godinu nadovezuju se na napredak ostvaren od kada je program „Stvarajmo bolji svet” započeo, 2009. godine.

heineken srbija

„Preko 150 godina, strastveno smo posvećeni ostvarivanju pozitivnog uticaja na svet oko nas. Znamo da možemo da napredujemo samo ako i naši ljudi, planeta i zajednice oko nas napreduju“, rekao je izvršni direktor i predsednik upravnog odbora HEINEKEN-a, Dolf van den Brink. „Krećemo se ka deceniji u kojoj nas očekuju još složeniji izazovi. Naša vizija održivosti za 2030. godinu „Stvarajmo bolji svet” podiže lestvicu i omogućava brži napredak ka poslovanju bez štetnih uticaja na životnu sredinu i u pravednijem i zdravijem svetu. Naše dalje delovanje i obaveze protkane su kroz našu strategiju uravnoteženog rasta, „EverGreen”, u kojoj je održivo i odgovorno poslovanje postavljeno u prvi plan i čini njen sastavni deo. Želim da zahvalim svim našim zaposlenima koji posvećeno i svim srcem pristupaju  ovoj temi. Zajedno ćemo učiniti sve što možemo, kako bismo stvarali bolji svet.“

Na putu bez štetnih uticaja na životnu sredinu

HEINEKEN je nedavno objavio ambiciju da ostvari nultu emisiju ugljen-dioksida u svojoj proizvodnji do 2030. godine, a u celokupnom lancu vrednosti do 2040. godine. Kompanija teži da u svim svojim proizvodnim postrojenjima postigne nultu emisiju ugljen-dioksida, kroz maksimalno iskorišćenje izvora obnovljive energije i veću energetsku efikasnost. Kao deo ove posvećenosti, cilj je i da se ukupna emisija štetnih uticaja smanji za 30% do 2030. godine. Od prvog zrna ječma do pune poslužene čaše piva i uz naučno zasnovan pristup, HEINEKEN će se usredsrediti na konkretne akcije za smanjenje svog ugljeničnog otiska u bliskoj saradnji sa kupcima, potrošačima i dobavljačima. Kako bi ispunio sve svoje obaveze, HEINEKEN se pridružuje partnerskim savezima da bi podstakao kolektivnu saradnju, čemu u prilog svedoči i članstvo u Poslovnoj ambiciji Pariškog sporazuma za 1,5°C, zatim Race to Zero, kao i RE100.

U domenu cirkularne ekonomije, HEINEKEN se obavezuje da će eliminisati odlaganje otpada na deponije sa svojih 166 proizvodnih postrojenja do 2025. godine. Naglasiće upotrebu povratne ambalaže i nastaviće razvoj inovativne ambalaže poput najnovije reciklažne ambalaže Green Grip u Velikoj Britaniji, koja zamenjuje plastične prstenove za jednokratnu upotrebu u multipack pakovanjima limenki, smanjujući količinu plastike za  500 tona svake godine.

Voda je od suštinskog značaja za život i osnovna je sirovina u procesu proizvodnje piva. Iz tog razloga, voda je uvek bila u središtu HEINEKEN-ove posvećenosti očuvanju životne sredine. Kao deo postavljenih ciljeva do 2030. godine, HEINEKEN će dalje smanjiti prosečnu potrošnju vode na 2,6 hektolitara po hektolitru piva (hl/hl) u područjima u kojima postoje izazovi sa izvorima pijaće vode i na 2,9 hl/hl širom sveta. Kompanija će takođe u potpunosti uravnotežiti upotrebu vode koja se koristi za proizvode u područjima u kojima postoje izazovi sa izvorima pijaće vode, kao što to radi u Meksiku, Španiji, Egiptu i Maleziji. Takođe će maksimalno pojačati ponovnu upotrebu i reciklažu vode u područjima na kojima postoje izazovi sa izvorima pijaće vode i nastaviti da sarađuje sa drugim stejkholderima kroz saveze za podršku i očuvanje čistih i pitkih slivova.

HEINEKEN je već povratio šest milijardi litara vode kroz različite projekte i posluje na 12 lokacija u područjima u kojima postoje izazovi sa izvorima pijaće vode, a u kojima je uspostavljena izbalansirana upotreba vode u potpunosti. Takođe se nedavno pridružio pokretanju saveza u okviru globalnog dogovora Ujedinjenih nacija na temu vode, koja predstavlja inicijativu pokrenutu od strane industrije a kako bi se umanjila ugroženost vodenih izvora do 2050. godine.

heineken svaka kap je bitna

Na putu ka inkluzivnoj, fer i pravičnoj kompaniji i svetu

HEINEKEN-ovi ciljevi do 2030. godine podižu ambicije kompanije u pogledu društvene održivosti, uz stalni fokus na inkluziju i različitost. Iako se danas procenat žena zastupljenih u višem menadžmentu u HEINEKEN-u udvostručio u odnosu na prethodnu deceniju, i dalje postoji prostor za napredak. Po prvi put, HEINEKEN se javno obavezao na povećanje procenta i osnaživanje žena na 30% liderskih pozicija u višem menadžmentu do 2025. godine, a na 40% do 2030. godine, na svom putu ka rodnoj ravnopravnosti. Do 2023. godine, najmanje 65% članova rukovodećih timova u svakom regionu činiće pripadnici nacionalnosti tog regiona sa ciljem povećanja kulturne raznolikosti i zastupljenosti lokalnih predstavnika u rukovodstvu. Takođe do 2023. godine, svi menadžeri na globalnom nivou će biti obučeni na temu vodećih primera dobre prakse u domenu inkluzije, a nadovezujući se na hiljade onih koji su do danas već prošli ovu obuku. Sa ciljem da se svih preko 80.000 zaposlenih širom sveta oseti prihvaćeno, HEINEKEN je inicirao tim od preko 100 ambasadora za prihvatanje inkluzije i različitosti. Ovi ambasadori, u bliskom partnerstvu sa lokalnim liderskim timovima, pomažu u izradi akcionih planova za rešavanje lokalno relevantnih izazova, kako bi se obezbedio kontinuirani napredak u temama poput kulture, rase, pola i šire. U znak podrške svojim planovima na polju inkluzije, HEINEKEN je nedavno potpisao najugledniju francusku povelju o inkluziji LGBT+. Pored toga, najveća američka LGBT+ organizacija za građanska prava prepoznala je HEINEKEN-ov tim u Meksiku i ocenila ga je najvišom ocenom za praksu i procedure u okviru domena inkluzivnosti.

HEINEKEN se obavezuje na jednaka primanja za jednak rad za kolege oba pola. Kompanija će napraviti procenu u svim zemljama u kojima posluje i pripremiti akcione planove za unapređenje najkasnije do 2023. godine. Štaviše, koristeći nove, prilagođene procene trećih strana kao merilo, svakom zaposlenom će biti garantovana ne samo minimalna zakonom propisana zarada, već pre svega fer i jednaka primanja najkasnije do 2023. godine, uz fokus na najugroženije zajednice. Pored zaposlenih koji su direktno zaposleni u HEINEKEN-u, kompanija će nastaviti da radi na tome da se obezbedi fer standardi života i rada za indirektno zaposlene i za promotore brendova, u skladu sa svojom posvećenošću Koaliciji za ljudska prava u okviru foruma čiji je član i dosadašnjim akcijama. Kao i u prošlosti, HEINEKEN će takođe nastaviti sa snažnom posvećenošću temama bezbednosti, ljudskih prava i poslovnog ponašanja.

HEINEKEN uspostavlja inicijative za unapoređenje društvenog uticaja na svakom tržištu podržavajući jedan ili više ciljeva održivog razvoja UN-a. Takođe će nastaviti da pruža podršku malim poljoprivrednicima kroz snabdevanje poljoprivrednim sastojcima u Africi, sa ciljem povećanja obima volumena od 50% do 2025. godine u poređenju sa 2020. godinom.

Na putu ka odgovornoj konzumaciji i bez štetne upotrebe alkohola

Za HEINEKEN, „Stvarajmo bolji svet” znači i osnaživanje potrošača pružanjem izbora, transparentne komunikacije i uz nultu toleranciju za štetnu upotrebu alkohola. Nakon uspeha ostvarenog kroz Heineken® 0.0 brend, od 2020. HEINEKEN u svom portfoliju sada ima preko 130 bezalkoholnih varijanti svojih proizvoda. Kompanija će nastaviti da ulaže u inovacije u svom portfoliju bezalkoholnih proizvoda i proizvoda sa niskim procentom alkohola, kako bi ih učinila što dostupnijim potrošačima i kako bi svi imali mogućnost da sve proizvode konzumiraju u zavisnosti od svoje želje i trenutne prilike. Do 2023. godine kompanija će obezbediti dve bezalkoholne opcije brendova na većini svojih tržišta.

HEINEKEN nastavlja svoju snažnu posvećenost i rad na sprečavanju štetne upotrebe alkohola. Svuda gde posluje, HEINEKEN će i dalje negovati lokalna partnerstva na temu štetne upotrebe alkohola poput sprečavanja konzumacije za maloletne osobe, vožnje pod uticajem alkohola i opijanja.

HEINEKEN će iskoristiti snagu svog vodećeg brenda i posvetiće 10% celokupnog Heineken® medijskog budžeta za jačanje kampanja o odgovornoj konzumaciji, kako bi postigao ambiciju da svake godine ka milijardi ljudi proširi poruku o odgovornoj konzumaciji.

Društvena odgovornost u Srbiji

HEINEKEN je najrasprostranjeniji proizvođač piva na svetu i ima vodeću ulogu u razvoju i marketingu premium pivskih brendova i cidera. Više od 300 međunarodnih, regionalnih, lokalnih i posebnih vrsta piva i cidera, predvođenih Heineken® brendom, čine snažan portfolio kompanije. Broj zaposlenih iznosi više od 84,000, a kompanija posluje u 165 pivara, sladara i drugih proizvodnih pogona širom sveta.

U Srbiji, kompanija HEINEKEN Srbija predstavlja proizvođača piva koji aktivno posluje u dve pivare, Zaječaru i Novom Sadu. Dok je pivara u Zaječaru ponosna na svoju dugogodišnju tradiciju i pivarsko umeće koji datiraju još od 1895, pivara u Novom Sadu je jedna od tehnološki najrazvijenijih u regionu.

Osnovna delatnost kompanije je proizvodnja, distribucija i prodaja piva. Portfolio brendova čine: Heineken, Heineken 0.0, Amstel Premium Pilsener, Kapuziner Weissbier, Krušovice Svetle, Sol, Zaječarsko, Zaječarsko Crno, Zaječarsko Extra, Laško Zlatorog, Laško Zlatorog 0.0, Laško Malt Mix 0.0, Birra Moretti, PilsPlus i Sajder Bandit.

Posvećeni smo inovacijama, dugoročnim investicijama u naše brendove, dobro organizovanoj prodajnoj egzekuciji i fokusirani na efikasno upravljanje troškovima. Kroz program „Stvaramo bolji svet“, održivost čini sastavni deo poslovanja i pruža dodatnu vrednost za sve naše stejkholdere.

Transparentnost u svakodnevnom radu i komunikaciji, poštovanje za pojedinca, lokalnu zajednicu i društvo, strast prema kvalitetu i korporativna društvena odgovornost predstavljaju ključne vrednosti kompanije.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
beerstyle marketing 1