U kom pravcu je krenula srpska kraft scena

U pauzi, između dva piva, pitali smo Dejana Smiljanića, predsednika Udruženja zanatskih pivara Srbije

Gde je danas srpsko zanatsko pivarstvo?

– Srpsko zanatsko pivarstvo na pragu 2020. godine iz faze puzanja, pokušava da prohoda, odnosno pokušava da podigne glavu i napravi prve ozbiljnije korake, a koje bi prepoznali konzumenti.

Koliko danas ima zanatskih pivara u Srbiji, a koliko ih je bilo pre dve godine?

– S tim podatkom se danas licitira, jer se vode rasprave kako kategorisati zanatske pivare, a u odnosu da li je to kućna pivara, džipsi pivara ili pivara koja ima svoja postrojenja za proizvodnju piva. Bilo kako bilo, ta brojka se danas penje na oko 90 zanatskih pivara, ako se računaju svi navedeni, no ako se računaju zanatske pivare u pravom smislu te reči, njih je danas 55, dok ih je pre dve godine bilo 34, a pre recimo tri godine 17.

Koliko zanatskih pivara prema vašoj proceni može biti za dve godine?

– To pre svega zavisi od razvoja tržišta, no ako nastavi na ovaj način puno manje. Siguran sam da vam ova konstatacija zvuči kontradiktorno u odnosu na prethodno pitanje, ali tržište zanatskog piva u Srbiji ne pokazuje rast potrošnje i logično je očekivati da će se finansijeri, a koji su uložili sredstva u nekoliko postojećih pivara, povući, a što će neminovno dovesti do kraha pojedinih pivara. 

Kolika je ukupna godišnja potrošnja zanatskog piva, u celokupnoj godišnjoj potrošnji piva u Srbiji, i kolika je procena da će biti za dve godine?

– Procentualno gledano ona iznosi 0,5 odsto ukupne potrešnje piva u Srbiji, na godišnjem nivou. Ona je nažalost konstantna zadnjih godina i ne beleži rast. Kada je reč o proceni potrošnje zanatskog piva u narednom periodu, to je jako nezahvalno prognozirati, no očekivanja nisu optimistična, ukoliko posmatramo trenutne parametre

Šta je potrebno uraditi u narednom periodu da bi se značajno uvećala potrošnja zanatskog piva u Srbiji?

– Veoma je bitno da se proširi tržište na širu publiku i izađe iz okvira ljubitelja zanatskog piva. Ovo praktično znači da je potrebno pozicionirati zanatsko pivo u široku HORECA, ali i da zanatsko pivo izađe iz okvira festivala i specijalizovanih ugostiteljskih objekata. Takođe, bitna stavka je i da se obezbede uslovi za korekciju cena zanatskog piva, te da se ona prilagode kupovnoj moći šireg kruga konzumenata.

Da li i na koji način država može da pomogne srpskim zanatskim pivarima?

– Država, odnosno nadležno ministarstvo, može veoma puno da pomogne i to baš u delu cena krajnjeg proizvoda, odnosno da se smanje cene tako što će prilagoditi akcizu evropskom modelu, ali i napraviti bolju atmosferu za uvoz sirovina i repromaterijala. Takođe, država bi trebala kroz subvencije u marketinške delatnosti da pomogne u kreiranju slike o prednostima i lepoti zanatskog piva.

Šta bi konkretno danas država trebala da uradi, kada je reč o pomoći zanatskim pivarima u Srbiji?

– Nama zanatskim pivarima trebaju sredstva za oglašavanje, odnosno za reklamu. Takođe nam treba neki zajednički projekat, a koji bi pomogao zanatskim pivarama da se pozicioniraju u širu prodajnu mrežu – da se zanatska piva nađu na “policama” velikih trgovačkih lanaca, TT kanala i maloprodajnih objekata. Pored ovoga, potrebni su nam podsticaji države, ali i seminari, te edukacije kako i na koji način da se najlakše aplicira za projekte, a u zavisnosti za šta su nam potrebni.

Ko danas od zanatskih pivara može da aplicira za pomoć države?

– Svaka zanatska pivara koja je registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava i koja je kupila opremu u tekućoj godini, po listi iz raspisa.

Da li su potrebni neki uslovi ili preduslovi za apliciranje zanatskih pivara, za dodelu državnih subvencija?

– Nisu potrebni nikakvi posebni uslovi, ali je apliciranje dosta komplikovano zbog velikog broja potrebnih papira, dokumenata i obrazaca, a koji mogu da pokolebaju zanatskog pivara u samom startu. Moje je mišljenje da bi ovo trebalo pojednostaviti ili angažovati posebno lice za pomoć zanatskim pivarima u sakupljanju dokumentacije.

Šta tačno obuhvataju subvencije država u pomoći zanatskim pivarima u Srbiji?

– Duga je lista na šta mogu da se utroše sredstva, no ono što bih istakao je pomoć u kupovini opreme za proizvodnju zanatskog piva, te povraćaj uloženih sredstava od čak 50 odsto.

Koliko subvencije države u stvarnosti pomažu zanatskim pivarima?

– Pomažupuno i puno znače, no srpski zanatski pivari se retko odlučuju za ovaj korak, jer same procedure smatraju jako komplikovanim.                                                                                                                              

Šta Udruženje zanatskih pivara misli o subvencijama države i da li smatra da su one korisne?

– Mišljenja smo da je to veoma korisno i potrebno zanatskim pivarima u Srbiji. Problem koji nas muči je sama realizacija, jer još uvek nemamo povratnu informaciju od članova našeg Udruženja da je neko dobio. Ovo govorim iz praktičnog iskustva, jer znam da je par naših članica odbijeno, na osnovu raspisa iz 2018. godine, sa obrazloženjem da nije imalo svu potrebnu dokumentaciju. Kada je reč o onima koji su aplicirali tokom 2019. godine, tu još uvek nemamo informacije, jer se dopunjava potrebna dokumentacija.

Kako Udruženje konkretno može da pomogne pojedinim zanatskim pivarima, koji su se odlučili da zatraže subvencije od države?

– Udruženje zanatskih pivara pomaže slanjem obaveštenja da je raspisan konkurs, te daje savete kako aplicirati, ali i šta je sve potrebno od dokumentacije.

Za kraj bi vas pitali da li Udruženje, čiji ste vi predsednik, može da pomogne u povećanju proizvodnje, ali i potrošnje zanatskog piva u Srbiji i, ako može, na koji način?

– Udruženje bi moglo puno da pomogne, ali kada bi počelo da funkcioniše kao Udruženje. Mi smo, iskreno da vam kažem, još uvek u fazi da članice Udruženja – Udruženje gledaju kao lice za sebe, te  većina članica Udruženja ne shvata da je rad Udruženja u stvari rezultat angažovanja svih članova. Šta hoću da kažem – Udruženje zanatskih pivara Srbije ima potencijalnu snagu da utiče na mnoga pitanja od krucijalnog značaja za opstanak, ali i rast srpske kraft scene, no poneki članovi, opterećenji svojim sujetama, to ne razumeju, te pokušavaju da nametnu svoje lične interese iznad interesa članica. Ukoliko bi se pomirili pojedini animoziteti članica i ukoliko bi se zajednički radilo na istom cilju, vrlo je izvesno da nam se smeši blistava budućnost srpskog zanatskog piva.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
beerstyle marketing 1