Limenka najbolje čuva kvalitet proizvoda

Važno je da vaše pivo ima oznaku “Metal Recycles Forever”

Industrija, proizvođači, ali i konzumenti jednog od najpopularnijih napitaka na svetu sve više su okrenuti pitanjima reciklaže i zaštite životne sredine. Zato ne čudi podatak da je limenka kao ambalaža sve veći izbor miliona pivopija ne samo u Srbiji, već i širom sveta. Poruke o održivosti na samom pakovanju presudne su za informisanost potrošača i utiču na donošenje odluke o izboru same ambalaže. Samo prave poruke imaće efekat na podizanje svesti javnosti i izbor limenke, najrecikliranije ambalaže za piće na svetu.

Jedan od najboljih primera uspešnih poruka na ambalaži jeste znak “Metal Recycles Forever”. Zašto kupci prihvataju i razumeju samo određene poruke o reciklaži na ambalaži,  otkriva nam Jelena Kiš, Sustainability and Regulatory Affairs Manager u kompaniji Ball Packaging u Beogradu.

 

Šta je tačno “Metal Recycles Forever” znak?

Znak “Metal Recycles Forever” razvio je Metal Packaging Europe i nosi jasnu poruku da se metal zauvek reciklira. Ovaj znak može da senalazi na svakoj limenci koju proizvodi fabrika Ball Packaging i ističe važnu karakteristiku limenki za piće od aluminijuma – one se mogu reciklirati beskonačno, bez obzira na veličinu, boju ili dizajn. Reciklažom limenki za piće aluminijum ne gubi na kvalitetu, a prednost limenke, u odnosu na druge vrste ambalaže za piće, potvrđuje i činjenica da je 75% ikada proizvedenog aluminijuma na svetu i dalje u upotrebi. Zahvaljujući svim ovim podacima limenka predstavlja jedan od najboljih primera cirkularne ekonomije na svetu, koja podrazumeva da se iskorišćeni proizvod posle procesa reciklaže može naći u ponovnoj upotrebi. Trenutno se u Evropi reciklira 74 odsto aluminijumskih limenki, a plan je da se u narednih deset godina taj procenat poveća na 90 odsto.

 

Kako industrija i potrošači reaguju kada vide ovu oznaku na limenci? Zbog čega je ona važna?

I proizvođači i potrošači sve su više posvećeni očuvanju životne sredine. Zbog toga je posebno važno da im pomognemo da donesu pravu odluku prilikom izbora ambalaže napitaka. “Metal Recycles Forever” znak nedvosmisleno šalje poruku da se vaša limenka može beskončano reciklirati. Poruka o mogućnosti beskonačne reciklaže limenki ima posebno mesto u svesti potrošača, koji su spremni da za ekološke ambalaže izdvoje više novca i time doprinesu očuvanju životne sredine. Takav izbor potrošače čini  zadovoljnima što utiču na bolji život naše planete. “Metal Recycles Forever” je jedna od najpouzdanijih oznaka, kojoj se najviše veruje i koja ima ogroman uticaj na javnost. Važno je istaći da je za proizvođače napitaka njena primena na ambalaži potpuno besplatana i dostupna na dvadesetak jezika širom sveta. Ponosni smo na to što se sve više proizvođača odlučuje na primenu ovog znaka u nastojanju da se limenka za piće istakne kao najodrživija ambalaža.

 

Ljubitelji piva kao i svi ostali konzumenti napitaka u limenci predstavljaju neizostavne saveznike u borbi za ekološku budućnost. Rezultati istraživanja koje je Ball predstavio potvrdili su ove navode?

Rezultati su zaista izuzetni i moram priznati da su iznenadili čak i nas. Neverovatnih 80% lidera u industriji pića saglasni su da napori njihovog brenda, koji su usmereni na održivost, moraju biti učinjeni na način na koji ih potrošači mogu videti i razumeti. Sa druge strane, čak 50% potrošača spremno je da plati više za ekološki prihvatljivo pakovanje. Znak “Metal Recycles Forever” predstavlja jasnu i nedvosmislenu komunikaciju sa potrošačima u vidu motivacije da se aktivno uključe u reciklažu i brigu o okolini. Kupci smatraju da je odgovornost brendova da budu održivi i njihova očekivanja usmerena su na to da kompanije budu glavne kada je reč o zaštiti prirode.  Čak njih 78% očekuje da brendovi utiču na promenu i budu ekološki orijentisani, da proizvođači pića i napitaka svoje proizvode plasiraju u ambalaži koja je „prijatelj“ prirode i budućnosti. Zato i mi svakodnevno edukujemo i ohrabrujemo potrošače da se odluče za limenku. Važno je poslati jasnu poruku. U Velikoj Britaniji smo ispitivali kako potrošači reaguju na poruke o reciklaži na ambalaži i ponosni smo na to što je poverenje u znak “Metal recycles forever“ iskazalo 68% ispitanika, koji su istakli da im je poruka potpuno jasna kao i to da je u pitanju ekološki znak. Sa našim kupcima radimo na tome da u što većem broju logo “Metal recycles forever“ kao oznaku postave na svoje limenke, jer taj logo komunicira sa potrošačima da se radi o pakovanju koje se beskonačan broj puta reciklira, a da ništa ne gubi na kvalitetu. Ball u 12 zemalja Evrope podstiče programe “Svaka limenka se računa“ putem kojih podseća najširu javnost da je limenka istinski ekološko pakovanje.

 

“Metal Recycles Forever” nije jedini znak koji označava mogućnost reciklaže?

Zelena tačka, Mobiusova petlja i simbol Recikliraj! takođe su prepoznatljivi znaci na ambalaži koji označavaju mogućnost recikliranja. Svi oni su već dugo u upotrebi, ali se tokom istraživanja pokazalo da potrošači najviše veruju znaku “Metal Recycles Forever”, jer im šalje jasnu poruku da su deo lanca reciklaže i da imaju značajnu ulogu prilikom očuvanja životne sredine.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
beerstyle marketing 1