MVM group vam pomaže da povećate produktivnost

Ukoliko kompanija želi da smanji troškove, autsorsing  je jedina opcija, pa se tako sve veće kompanije neretko odlučuju na outsorcovani merčendajzing

Svako poslovanje podrazumeva prijave zaposlenih, doprinose, bolovanja, odmore,  kontrolu zaposlenih, menadžment, troškove obuka i mnogo toga drugog. Ukoliko kompanije žele da smanje troškove i pojednostave svoje poslovanje, autsorsing može biti veoma atraktivan, jer jedna nezavisna merčendajzing kompanija često može pružiti usluge po dosta nižoj ceni.

Kada se razmišlja o autsorsovanju nekog segmenta poslovanja od velike je važnosti uzeti u obzir sve važne faktore kao što su kontrola, troškovi, lokacija, komunikacija kao i resursi kojima se raspolaže. Odluka da se neki segment poslovanja prepusti nekom drugom je veoma bitna odluka koja može napraviti velike promene, te je od izuzetne važnosti dobro razmisliti o ovom koraku.

Za manja preduzeća koja još ne zahvataju široko tržište, izgradnja vlastitog tima i imena je dobra ideja jer pruža personalizovan pristup merčendajzingu, međutim, čim tim postane veći, dosta je lakše taj deo posla prepustiti nekome drugom, sve sa ciljem da se održava sistem rada i da se gradi sve bolja reputacija.

Uspeh merčendajzing kompanije se zasniva na opipavanju pulsa tržišta i razvijanju u korak sa potrebama modernog kupca. Stalne promene su neminovne,  pa tako i te kompanije svakodnevno uvode novine u softverskom izveštavanju, pozicioniranju i logistici.  Zahvaljujući stalnom unapređenju softvera i investiranju u ljude koji se obučavaju da budu najbolji, gradi se kvalitetan kanal prenosa informacija.

Autsorsovati i prepustiti važan deo predstavljanja artikla kupcima, obučenom i uigranom timu, znači pune pozicije i svakodnevne informacije. Spoj terenskog rada i novih tehnologija već je rezultirao bržim protokolom informacija i kvalitetnom dvostranom komunikacijom, a savremeni potrošač doveden je pred jednostavnu odluku.

Glavni benefiti autsorsovanja jesu cena i fleksibilnost. Ponuda eksterne kompanije koja će se baviti pospešivanjem prodaje na terenu po pravilu je jeftinija od formiranja interne sužbe, jer merčendajzing kompanije jednim odlaskom u supermarket obavljaju poslove za više klijenata. Sa druge strane, za proizvođače koje imaju određene sezonske proizvode, veliki je plus kada van špica sezone mogu jednostavno da pauziraju korišćenje ausorsovane usluge bez dodatnih troškova ili otpremnina za radnike.

Autsorsing je naročito bio popularan u vreme recesije. Tada su nezavisne agencije koje su se bavile merčendajzingom mogle da pruže jeftinije usluge zbog obima ekonomije, troškovi rada i kilometraža puta se delila na sve kompanije koje angažuju nezavisne merčandajzing agencije. Ovim vidom poslovanja se delegiraju odgovornosti merčendajzinga nekoj drugoj kompaniji  kako bi se sva pažnja usmerila na ostale važne segmente poslovanja, što dovodi do rasta i produktivnosti kompanije.

Za menadžere koji nisu upoznati sa merčendajzingom ili nemaju vremena za regrutaciju, obuku ili nadgledanje merčandajzera , posao se može poveriti ovakvim agencijama. Oni preuzimaju odgovornost za zapošljavanje, obuku i upraljanje merčandajzerima.

Autsorsing je jedina opcija kada kompanija treba da smanji troškove. Nekada se ovakav vid poslovanja smatrao luksuzom, samo su velike kompanije sebi mogle da obezbede usluge nezavisne merčendajzing agencije. Danas je to sasvim drugačije, pa i male i velike firme mogu sebi obezbediti ausorsovani merčendajzing koji štedi mnogo novca u procesu.

Ono što je veoma važno, jeste da se ovaj posao poveri kredibilnoj merčendajzing kompaniji koja provereno postiže dobre rezultate. Dovoljno je samo videti sa kojim klijentima sarađuje jedna merčendajzing kompanija, pa doneti odluku. Takva odluka je veoma važna, jer odabir dobre merčendajzing kompanije može doneti dugoročne dobitke i značajnu konkurentnsku prednost.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
beerstyle marketing 1