Apatinska pivara – reciklaža, ekologija i održivo poslovanje

Apatinska pivara svoj pozitivan uticaj u Srbiji ostvaruje kroz odgovornu konzumaciju, održivu proizvodnju piva, doprinos zajednici i dobru kulturu poslovanja.

Biti uspešan u biznisu danas znači pre svega biti odgovoran prema zajednici u kojoj se posluje i imati spreman odgovor na izazove kao što su klimatske promene, smanjenje plastike u ambalaži, odgovorno konzumiranje i mnoge druge. Baš stalnim radom, postavljanjem i dostizanjem zacrtanih ciljeva u domenu napretka zajednice u kojoj posluje, kompanija Molson Coors i Apatinska pivara zaslužile su da ih prepoznaju kao kompanije koje ostavljaju pozitivan trag u poslovanju. Zaposleni u Molson Coors-u su veoma posvećeni misiji da podižu svest o odgovornom konzu­miranju alkohola, ekološkim standardima, po­boljšanju zdravlja i doprinose zajednici u kojoj žive i rade.

Kompanija Molson Coors je zacrtala da do 2025. godine što više ambalaže kompanija može da se koristi višekratno, da može da se reciklira, da bude kompostabilno i biorazgradivo. Ova odluka je samo deo skupa novih globalnih ciljeva za ambalažu u cilju smanjenja plastike u ambalaži.  

„Održiva budućnost je naša odgovornost i veoma smo motivisani i predani tom cilju, kao  globalna pivara sa snažnom porodičnom baštinom. Plastični otpad predstavlja jasan ekološki izazov, i kao kompanija koja proizvodi robu široke potrošnje, mi imamo važnu ulogu u davanju doprinosa rešenju globalne krize sa otpadom“ – kažu u ovoj kompaniji.

Ključni element za ukupnu strategiju kompanije Molson Coors za 2025. godinu jeste težnja ka cirkularnoj ekonomiji. Mere poput prikupljanja čiste vode za ponovnu upotrebu, pretvaranje otpadne vode u biogas za energiju na lokaciji, implementacija programa za zaštitu vode u saradnji sa zajednicama za ugrožene lokacije, samo su deo napora da se primene principi cirkularne ekonomije.

Kao deo Molson Coors-a, Apatinska pivara uspešno prati i realizuje postavljene ciljeve u oblasti održivosti do 2025. godine među kojima je inastojanje da se konstantno ostvaruje pozitivan uticaj na poslovanje, zajednicu i okolinu u kojoj posluje. Svoj pozitivan uticaj u Srbiji ostvaruje kroz odgovornu konzumaciju, održivu proizvodnju piva, doprinos zajednici i dobru kulturu poslovanja.

Kroz kampanju „Kad pijem, ne vozim“, Apatinska pivara već 13 godina edukuje javnost o odgovornom konzumiranju i rizicima pod dejstvom alkohola. Aktivnosti koje Pivara organizuje posvećene su cilju da se do 2025. godine, zajedno sa najvećim svetskim proizvođačima alkoholnih pića i u saradnji sa državama širom sveta, smanji neodgovorna i neprimerena konzumacija alkohola za 10 odsto. U okviru kampanje „Kad pijem ne vozim“ Apatinska pivara tradicionalno Upravi saobraćajne policije donira alkometre najsavremenije generacije, kako bi podržala efikasniju kontrolu saobraćaja.

Kako je cilj grupacije da se do 2025. godine dostigne „zero waste to landfill“, odnosno da se ništa ne odlaže na deponije, kampanjom „Reciklirajte i Vi“ Apatinska pivara lokalno efikasno podstiče pravilno odlaganje ambalažnog otpada i širi svest o važnosti reciklaže. Prošle godine, Apatinska pivara i SEKOPAK su tokom 26. Drinske regate postavili reciklažne setove kutija za prikupljanje različitih vrsta otpada. Prikupljeno je i selektovano 140 kilograma otpada – aluminijumskih limenki koje su odnete na reciklažu.

Zaposleni u Pivari ponosni su na doprinos zajednici kroz učešće u brojnim sportskim humanitarnim akcijama, ali i na negovanje dobre kulture poslovanja. Od prikupljanja čepova za akciju „Čep za hendikep“ do pošumljavanja Ada Huje, u Dunavskom parku u Beogradu, zaposleni Apatinske pivare su spremni sopstvenim primerom i trudom da izgrade budućnost dostojnu generacija koje dolaze.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
beerstyle marketing 1