Dejan Smiljanić za Beer Style magazin

Od kada postoji Udruženje i ko su njegove članice?

Naše Udruženje je osnovano 30. januara 2018. godine. U početku je bilo 17 članica-osnivača, a danas Udruženje broji 23 člana, što je više od polovine registrovanih malih pivara u Srbiji. Svi pivari koji su u Udruženju zvanično su registrovani u registru proizvođača piva pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a to su trenutno: KRUGHER I BRENT, THE BLACK TURTLE, KABINET BREWERY, KAŠ BALKAN BREWTOPIA, ZR MEDVED, MINI PIVARA DOO – PIVARA KORS, PIVARA TRON, MALA PIVARA PAUNOVIĆ, DOGMA BREWERY, MINI PIVARA BAŠ PIVO, PIVARA PRINC, PIVARA VRAČ, UBSKA PIVARA, PIVARA CROW BREWERY, KOMPAS PIVO, FERIX TEHNOLOGIJE, PIVARA SALTO, PIVARA GVINT, UG MUZEJ PIVARSTVA ĐORĐE VAJFERT, ZANATSKA PIVARA RAVANGRAD SOMBOR, IVANČIĆ I SINOVI – PIVARA ŠLIF, NS ZANATSKA PIVARA, FUTURISIMO DOO – ACADEMIA BREWERY.

 

Šta ste do sada uradili na popularizaciji kraft piva?

Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa resornim Ministarstvom, naše Udruženje se po prvi put zvanično predstavilo prošle godine, na 85. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Svi članovi Udruženja imali su besplatan nastup u okviru izložbe Kvalitet više. Podržavamo organizaciju manifestacija  kao što su Dani Vajferta u Pančevu, Beogradski manifest, Craft & Taš, kako bi afirmisali proizvodnju zanatskog piva i napravili kalendar manifestacija, da bi naši članovi mogli na vreme da se prijave i pripreme za nastup. Naravno, stalno radimo na omasovljavanju Udruženja, kako bi se registrovane mini pivare uključile u njegov rad, a onima koji se bave “kućnim pivarstvom” i “gipsy brewingom” želimo da pomognemo, kada se za to stvore uslovi, i olakšamo put do registracije firme, kako bi i oni postali naši punopravni članovi. Naša ideja je da se Udruženju priključe svi relevantni zanatski pivari u Srbiji, da se stvori operativna organizacija, pa da nađemo modus da privučemo kućne i gipsi pivare, te im predložimo interese koje pruža članstvo u Udruženju. Udruženje radi i na promociji upotrebe kvalitetnih prirodnih sastojaka, kako bi se konkurentnost zanatskog piva podigla na još viši nivo. Mislim da je vredno spomenuti da je naše Udruženje uspostavilo saradnju sa SIBA, Udruženjem nezavisnih pivara Velike Britanije, a takođe smo se uključili u IBE (Indenpendent Brewers of Europe), asocijaciju koja u Briselu predstavlja 29 nacionalnih udruženja, sa preko 9500 pivara širom Evrope.

 

Kakve benefite imaju članice Udruženja?

Zastupanje njihovih stavova i mišljenja i poslovni razvoj zanatskih pivara u Srbiji. Organizovan nastup na relevantnim manifestacijama, direktna komunikacija sa državnim organima i mogućnost poboljšanja zakonske regulative, saradnja sa međunarodnim institucijama i asocijacijama koje se bave kraft pivarstvom. Članovi Udruženja imaju pogodnosti prilikom prijavljivanja na festivale zanatskog piva, a ozbiljno radimo i na tome da organizujemo svoj festival.

A kakve su njihove obaveze?

Naši članovi imaju obavezu da se uključe u rad Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora sa ciljem zastupanja zajedničkih stavova, naročito oko unapređenja zakonskih propisa i dijaloga sa državnim organima. Naravno, obaveza svakog člana je i redovno izmirivanje godišnje članarine.

 

Šta očekujete od pomoći USAID-a Udruženju?

Mi smo se uključili u USAID projekat ,,Saradnja za razvoj‘‘, za period 2018 – 2021. Njegov cilj je unapređenje poslovnog okruženja i podrška razvoja MSP sektora u našoj zemlji, sa posebnim akcentom na male pivare. Akcionim planom su predviđene 4 aktivnosti:

1. Identifikacija regulatornih prepreka koje ometaju ekonomski rast

2. Olakšavanje kanala komunikacije između nadležnog Ministarstva i malih pivara

3. Izgradnja kapaciteta poljoprivredne inspekcije Ministarstva u cilju unapređenja inspekcijske kontrole malih pivara

4. Unapređenje komunikacije između Udruženja i drugih domaćih i stranih organizacija i udruženja

U vezi sa ovim Upravni odbor Udruženja formirao je dva radna odbora za saradnju sa USAID-om: Radni odbor za unapređenje zakonskih propisa vezanih za proizvodnju, plasman i tržište piva i Radni odbor za unapređenje komunikacije i trajni dijalog između Udruženja i državnih organa i drugih organizacija i udruženja pivara.

 

Subvencije države kraft pivarstvu?

Mi bi smo ovim putem želeli da se zahvalimo resornom Ministarstvu na konstantnoj pomoći. Dva predstavnika Udruženja su uključeni u Radnu grupu za donošenje Zakona o pivu koji bi trebalo da se donese do kraja 2019. godine i dali su svoje mišljenje o nacrtu tog zakona. Upravni odbor Udruženja održao je krajem prošle godine sastanak sa ministrom poljoprivrede gospodinom Branislavom Nedimovićem i on je tom prilikom lično podržao male pivare i rad Udruženja i najavio još veću podršku u narednom periodu, kako bi se male pivare bolje pozicionirale i bile konkurentnije.

 

Akcize su bolna tačka?

Akcize predstavljaju najveće opterećenje u poslovanju kraft pivara. Naše kolege iz EU imaju umanjenje na akcizu za 50% , što je praksa i u drugim zemljama sveta. Udruženje je tokom prošle godine uputilo dve inicijative za smanjenje akciza za 50% za male pivare koji proizvode do 10.000 hl piva godišnje. Nažalost, nikakvog odgovora od Ministarstva finansija nije bilo. Naš udeo na tržištu piva u Srbiji je mali i ovo umanjenje ne bi se mnogo odrazilo na budžet, ali bi zato ohrabrilo nove proizvođače da krenu sa proizvodnjom i na taj način dugoročno pomognu i budžetu. Po odnosu kupovne moći i akciznog opterećenja smo na poslednjem mestu u Evropi – šta više reći?

Emil Čukić iz Privredne komore Beograda i sekretar Udruženja malih i nezavisnih pivara Srbije nam kaže:
Cela ideja je počela 2015. godine, kada je pri Privrednoj komori Beograda osnovana Grupacija malih proizvođača piva. Par godina kasnije oni su postali deo Grupacije proizvođača piva i slada, imaju svoju Sekciju zanatskih i malih pivara. Da bi dobili neku veću podršku, da bi mogli da organizuju festivale i konkurišu za fondove su se odlučili da osnuju svoje Udruženje malih i nezavisnih pivara Srbije, koje funkcioniše paralelno sa Sekcijom. Usko sarađujemo već četiri godine, na obostrano zadovoljstvo.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
beerstyle marketing 1