Benefiti outsource merchandisinga u pivskoj industrji

Bliži nam se kraj godine, sabiraju se utisci, ali se prave i planovi za narednu godinu. Planovi naravno podrazumevaju povećanje prodaje, što opet povlači i povećanje proizvodnje, a koju svaka pivara, bila ona mala zanatska ili velika industrijska, priželjkuje. Da bi se povećali kapaciteti, a samim tim i prodaja, nije dovoljan samo dobar i kvalitetan proizvod. Mora se voditi računa i o ambalažama, tržišnom nastupu, prodaji, marketingu i trejd marketingu. Upravo prodaja i trejd marketing su ključni za poslovanje svake pivare koja tržišno razmišlja. Uvek treba imati na umu  da nije dovoljno napraviti dobro pivo, već da je možda ključna činjenica da moraju da se prate  savremeni trendovi u samoj prodaji piva. Savremeni trendovi podrazumevaju outsource merchandising, outsource tehničke službe, ispitivanja tržišta, provere distribucije – market scaninga, mistery shopera, promociju na mestu prodaje i uslužno popisivanje robe. Da bi saznali šta svi ovi izrazi znače, te kako mogu da pomognu pivarama u prodaji i povećanju kapaciteta, posetili smo najveću srpsku kompaniju koja se bavi ovim tržišnim aktivnostima – MVM Group. MVM Group je lider na polju outsource BTL usluga u regionu, koja u svojim aktivnostima koristi ESTEH MOBILE ORDER SOFTWARE, a njeni menadžeri će u razgovoru za novogodišnje izdanje Beer Style magazina, pokušati da približe svoje usluge srpskim pivarima.

 

Benefiti outsource merchandisinga – prodaje u pivskoj industriji

Za Beer Style govori Vesna Pandžić, menadžer outsource merchandising – prodaje:

– Direktno smanjenje troškova pivare zbog činjenice da outsource službe dele ljude i optimizuju troškove. Takođe, treba napomenuti mogućnost i kreiranja hibridnih rešenja, odnosno formiranje grupa pod nazivom: deljeni merchandiseri, pokrivaju manje bitne objekte, te ekskluzivni  merchandiseri, brinu se o najbitnijim objektima.

– Rešavanje problema fluktuacije radne snage pivare. Realni problem celokupne industrije regiona prelazi na outsource kuću, koja je dužna da obezbedi kvalitetnu uslugu.

– Rešenje operativnih problema sopstvenog tima, odnosno  bolovanja, backup i otkazi. Klijent plaća uspešno realizovanu posetu objektu i to je sve. Nema nikakvih drugih problema, a koji su sastavni deo poslovanja jedne pivare.

– Mogućnost projektovanja troškova samog poslovanja pivare. Kako je cena fiksna, sa svim troškovima uključenim po jediničnom obilasku, pivar je u mogućnosti da pojača „pikove“ ili kompletno smanji intenzitet rada – troškova prilagođenih sezonalitetu ili drugim prodajnim trendovima.

– Najmodernije isveštavanje klijenta, odnosno pivara. Svaka poseta vezana je GPS lokacijom, u realnom vremenu, te postoji mogućnost zbirnih, pojedinačnih izveštaja, ali i  neograničenih upitnika i statistika dobijenih podataka.

 

Benefiti pivarske industrije angažovanjem outsource tehničke službe

Za Beer Style govori Aleksandar Trajković, menadžer tehničke službe

– Direktna ušteda  zbog deljenja tehničkih ekipa koje rade razne aktivnosti za više pivara istovremeno.

– Deficitarni majstori rade za više pivara, te samim tim zarađuju više što ih zadržava u Srbiji i ne razmišljaju da odlaze u inostranstvo, na bolje plaćena radna mesta.

– U mogućnosti smo da spojimo više delatnosti i to servisera, majstora za drvo, majstora za metal, elektroničara, a čime pravimo manje troškove i pojeftinjujemo svoje usluge.

– Posedujemo kompletnu tehniku – alate i široki vozni park za sve potrebe u pivskoj industriji. U većini slučajeve ovakva široka logistika nije isplativa za pivare, zbog manjeg obima specifičnih zahteva.

– Celokupan proces se radi preko aplikacije sa fotografijama, ali i ostalim bitnim  podacima, a čime se angažovanje outsource tehničke službe podiže na viši nivo poslovanja.

– Ova usluga pruža praktično objedinjenu logistika, a koja je potrebna svakom pivaru. Na ovaj način, odnosno angažovanjem outsource tehničke službe, pivar dobija  mogućnost centralizovanog magacina, sa svim tehničkim pomagalima, dnevno vođenje stanja, sortiranja, slanje do tehničara i reparacije materijala u magacinu.

 

Benefiti outsource market scan – mistery shoper

Za Beer Style govori Nebojša Burgi, menadžer za istraživanje tržišta i market scan – mistery shopper

– Od market scaninga pivar može da očekuje benefite na polju provere konkurencije, na polju provere sopstvene distribucije, zatim proveru poštovanja ugovorenih standarda kod kupaca, bili oni mali ili veliki, ali proveru egzekucije svojih zaposlenih

– Od mistery shopinga pivar može da očekuje proveru kvaliteta usluge, proveru zaposlenih, proveru poštovanja marketing i promotivnih kampanja, te mogućnost dobijanja raznih analiza, ali i mogućnost dobijanja rezultata u skladu sa potrebama klijenta.

 

Benefiti outsource promotivnih BTL usluga u pivskoj industriji

Za Beer Style govori Igor Bilak, menadžer promotivnih aktivnosti

– Outsource promotivne BTL usluge omogućavaju pivarima da MVM Group radi u njihovo ime degustacije piva, da obavlja brendawerness, da dobiju željene inpute od kupaca, da vrši promocije novih pakovanja, ali i promocije novih proizvoda.

 

Benefiti outsource popisivanja robe i osnovnih sredstava u pivskoj industriji

Za Beer Style govori Vladimir Paunović, menadžer za uslužno popisivanje

– Angažovanje treće ili nezavisne strane za najtačniju proveru popisa vašeg stanja

– Rasterećujemo vaše zaposlene za dodatni posao popisivanja

– Omogućujemo brze i trenirane popisivače

– Posedujemo najnovije skenere sa integrisanim softverskim rešenjem

– Posedujemo moderna softverska rešenja sa mogućnošću raznih analiza dobijenih podataka

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
beerstyle marketing 1